ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου

Το παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του για την αποκατάσταση, τη διάγνωση, θεραπεία και εκπαίδευση των παιδιών με κινητικές κυρίως αναπηρίες, εγκεφαλική παράλυση, προβλήματα λόγου και μάθησης.

Ιδρύθηκε το έτος 1999 και στεγάζεται σε παραχωρημένο κτήριο του ΠΙΚΠΑ όπου παρέχονται ιατρικές, θεραπευτικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες.

Η ΕΛΕΠΑΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Διοικείται από την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αθήνας, τα μέλη της οποίας είναι όλοι εθελοντές.

Η ΕΛΕΠΑΠ απαρτίζεται από 19 άτομα προσωπικό εκ των οποίων 15 άτομα επιστημονικό, 2 άτομα διοικητικό και 2 άτομα βοηθητικό. Το κέντρο συνεργάζεται με το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, με όλα τα νοσοκομεία Παίδων της περιοχής, Ιωαννίνων, Καραμανδάνειο Πάτρας και Αθήνας «Αγλαΐα Κυριακού», «Αγία Σοφία», «Πεντέλης».

Σήμερα το παράρτημα Αγρινίου έχει 150 παιδιά από  ολόκληρο το νομό Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας  καθώς και από το νομό Φωκίδας. Η ηλικία τους είναι από 3 μηνών έως 28 ετών.
Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρίες και τις οικογένειες τους, με αφοσίωση, αγάπη και υπομονή και με στόχο να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές τους με ατομικές θεραπείες και εξειδικευμένα προγράμματα.

Στα 21 χρόνια λειτουργίας της περισσότερα από 1500 παιδιά αλλά και οι οικογένειες τους έχουν βρει το στήριγμα και τη βοήθεια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημά τους και να ενταχθούν ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο.