Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών

 

Η πρωτοποριακή Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ από το 2008, σε συνεργασία µε το αντίστοιχο Brain Injury Day Treatment Program του ΝΥU Langone Health, Rusk Institute New York, USA.

Η αποκατάσταση ενός ατόµου που υπέστη εγκεφαλική βλάβη δεν πρέπει και δεν αναµένεται να ακολουθεί το σύνηθες ιατρικό µοντέλο. Όταν λαµβάνει χώρα µια δοµική βλάβη στον εγκέφαλο, η βλάβη είναι συνήθως µόνιµη και µη αναστρέψιµη.

Η Oλιστική Nευροψυχολογική Aποκατάσταση είναι ένα σύνολο θεραπευτικών παρεµβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για να αντιµετωπίζουν σφαιρικά τις γνωστικές, λειτουργικές και συναισθηµατικές συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης, οι οποίες εµποδίζουν την επανένταξη του ατόµου.

H Mονάδα δέχεται Ενήλικες µε Κρανιο-εγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) και Εγκεφαλικές Βλάβες (αγγειακά εγκεφαλικά, ανευρύσµατα, ανοξίες, ενδοκράνιους όγκους, εγκεφαλίτιδες, αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες)

  • ηλικίας από 18-60 ετών
  • που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη πριν από τουλάχιστον 3 µήνες
  • µε επίπεδο εγρήγορσης και αντοχής ώστε να παρακολουθήσουν ένα οµαδικό πρόγραµµα 5 ωρών την ηµέρα,
  • µε στοιχειώδη λεκτική επικοινωνία
  • που είναι αυτοεξυπηρετούµενοι
  • που µπορούν να συµµετέχουν σε οµάδα.

Προσφερόµενες Υπηρεσίες:

Μαρτυρίες Αποφοίτων

Οι προσωπικές μαρτυρίες των ίδιων των συμμετεχόντων εκφράζουν το βίωμα, τις ανάγκες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους και μας βοηθούν να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική τους σκοπιά.