Διαφάνεια

  • Οι οικονομικές μας καταστάσεις ελέγχονται ενδελεχώς από τον διεθνή οίκο ορκωτών λογιστών της Ernst & Young
  • Οι λογιστικές μας καταστάσεις ελέγχονται από την Price Waterhouse Coopers (PWC).
  • Οι καταστάσεις της μισθοδοσίας μας επιβλέπονται και εκτελούνται από την Deloitte.
  • Το 82% των δαπανών μας αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού.
  • Οι μισθοδοτούμενοι είναι κυρίως θεραπευτές και βοηθητικό προσωπικό.
  • Το 60% των εσόδων μας προέρχεται από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ελέγχει λεπτομερώς όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτόν, καθώς και τις θεραπευτικές πράξεις που επιτελούμε.
  • Για κάθε δωρεά που λαμβάνουμε κόβεται η αντίστοιχη απόδειξη. Για τις μεγάλες δωρεές, παρέχουμε πλήρη ανάλυση για την διάθεση των πόρων, ώστε οι δωρητές να γνωρίζουν ακριβώς πώς τα χρήματα τους βοήθησαν τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, να κάνουν τα επόμενα «Βήματα Ζωής» τους.