Διαφάνεια

  • Οι οικονομικές μας καταστάσεις ελέγχονται ενδελεχώς από τον διεθνή οίκο ορκωτών λογιστών της Ernst & Young.
  • Οι λογιστικές μας καταστάσεις συντάσσονται και ελέγχονται από την F&A, Financial & Accounting company.
  • Οι καταστάσεις της μισθοδοσίας μας επιβλέπονται και εκτελούνται από την F&A, financial & accounting company.
  • Το 79% των δαπανών μας αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού.
  • Το 86% του προσωπικού της ΕΛΕΠΑΠ είναι γιατροί, θεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί και βοηθητικό προσωπικό.
  • Το 40% των εσόδων μας προέρχεται από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ελέγχει λεπτομερώς όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτόν, καθώς και τις θεραπευτικές πράξεις που επιτελούμε.
  • Για κάθε δωρεά που λαμβάνουμε κόβεται η αντίστοιχη απόδειξη. Για τις μεγάλες δωρεές, παρέχουμε πλήρη ανάλυση για την διάθεση των πόρων, ώστε οι δωρητές να γνωρίζουν ακριβώς πως τα χρήματά τους βοήθησαν τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, να κάνουν τα επόμενα «Βήματα Ζωής» τους.