Διαφάνεια

 • Οι οικονομικές μας καταστάσεις ελέγχονται ενδελεχώς από τον διεθνή οίκο ορκωτών λογιστών της Ernst & Young
 • Οι λογιστικές μας καταστάσεις ελέγχονται από την Price Waterhouse Coopers (PWC).
 • Οι καταστάσεις της μισθοδοσίας μας επιβλέπονται και εκτελούνται από την Deloitte.
 • Το 82% των δαπανών μας αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού.
 • Οι μισθοδοτούμενοι είναι κυρίως θεραπευτές και βοηθητικό προσωπικό.
 • Το 60% των εσόδων μας προέρχεται από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ελέγχει λεπτομερώς όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτόν, καθώς και τις θεραπευτικές πράξεις που επιτελούμε.
 • Για κάθε δωρεά που λαμβάνουμε κόβεται η αντίστοιχη απόδειξη. Για τις μεγάλες δωρεές, παρέχουμε πλήρη ανάλυση για την διάθεση των πόρων, ώστε οι δωρητές να γνωρίζουν ακριβώς πώς τα χρήματα τους βοήθησαν τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, να κάνουν τα επόμενα «Βήματα Ζωής» τους.
 1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (SWISS APPROVAL INTERNATIONAL) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
 2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (SWISS APPROVAL INTERNATIONAL) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - Παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης
 3. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (SWISS APPROVAL INTERNATIONAL) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - Παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Χανίων
 4. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (SWISS APPROVAL INTERNATIONAL) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - Παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου
 5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (SWISS APPROVAL INTERNATIONAL) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - Παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων
 6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (SWISS APPROVAL INTERNATIONAL) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - Παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Βόλου
 7. Ένταξη στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Α.Μ.:09110ΣΥΕ11096Ο38Ν/0650 (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης, Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων)
 8. Ένταξη στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Α.Μ.: 09110ΣΥΕ11096Ο38Ν/0577 (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης, Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων)
 9. Άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης (Α.-Α.), «Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Α.Μ.Ε.Α.- Κινητική και Νοητική Υστέρηση», με αρ.πρωτ. οικ. 1617/05-04-2019
 10. Άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης στην κατηγορία Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας, με αρ.πρωτ. 4897 σχετ. 4540/16/11/2018
 11. Πιστοποίηση ως ΝΠΙΔ Α' & Β' βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα