Πρώιμη Παρέμβαση

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης - Μονάδα Ειδικής Προσχολικής Αγωγής της ΕΛΕΠΑΠ απευθύνεται σε παιδιά από 18 μηνών έως 7 ετών που παρουσιάζουν κινητικές, αισθητηριακές και αναπτυξιακές διαταραχές:

  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες
  • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
  • Νευροαναπτυξιακές διαταραχές με συνοδά κινητικά προβλήματα

Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μαθησιακές αδυναμίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, βελτιώνει την κοινωνικοποίηση και εξασφαλίζει στα παιδιά με κινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα παιδιά γίνονται πιο λειτουργικά μέσα από την εκπαίδευση και εντάσσονται ομαλότερα στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο.

Μεγάλο πλεονέκτημα του Τμήματος Πρώιμης και Θεραπευτικής Παρέμβασης, είναι πως τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τα Παιδαγωγικά και όλα τα Θεραπευτικά τους Προγράμματα κάτω από την ίδια στέγη. Οπότε το παιδί πραγματοποιεί τις θεραπείες του μέσα στο σχολικό ωράριο και χωρίς άσκοπες μετακινήσεις.

Η Πρώιμη Παρέμβαση, χωρίζεται σε τμήματα-βαθμίδες, στα οποία τα παιδιά εντάσσονται ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό τους δυναμικό και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης λειτουργούν οι παρακάτω δομές:

Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας - Παιδικός Σταθμός «Θεία Λένα» 

Τμήμα Ημερήσιας Φροντίδας 

Προνήπιο – Νηπιαγωγείο 

Βασικός σκοπός της παιδαγωγικής παρέμβασης είναι η κατάρτιση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ικανότητες, στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού. Αυτά έχουν στόχο:

  • την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο γνωστικό, εννοιολογικό, ψυχοκινητικό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα,
  • την καλλιέργεια δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας και
  • την κοινωνική ένταξη

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών μας (περίπου το 60%) καταφέρνουν να ενταχθούν σε σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης .

Παράλληλα γίνονται ομαδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές και συμμετοχή των παιδιών σε εθνικές και θρησκευτικές εορτές. Μέσα στην ΕΛΕΠΑΠ, λειτουργεί επίσης η Πρότυπη Παιδική Χαρά, «Μίνως Κυριακού», Παίζουμε Όλοι Μαζί ! Δημιουργήσαμε έναν χώρο ο οποίος παρέχει ίσες ευκαιρίες και ποικίλες εμπειρίες παιχνιδιού, για παράδειγμα, ένα παιδί με αναπηρικό αμαξίδιο έχει τις ίδιες ευκαιρίες να κάνει κούνια, τραμπάλα, γύρω-γύρω όλοι και τσουλήθρα όπως και ένα περιπατητικό παιδί.

Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται επίσης στην στήριξη των οικογενειών με ατομική και ομαδική συμβουλευτική που πραγματοποιείται από την ψυχολογική και τη κοινωνική υπηρεσία, και μηνιαίες ενημερώσεις των γονέων από τους παιδαγωγούς για την εξέλιξη των παιδιών.

Στο πλαίσιο της Πρώιμης Παρέμβασης, λειτουργεί και το Τμήμα Ημερήσιας Φροντίδας: προσφέρει ένα πλαίσιο ημερήσιας φροντίδας σε συνδυασμό με κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα για παιδιά νηπιακής ηλικίας με πολλαπλές αναπηρίες λόγω νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Το «ΤΗΦ» περιλαμβάνει παροχές φροντίδας (υγιεινή, σίτιση, ασφάλεια, ιατρική εποπτεία) και δραστηριότητες κινητοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού των παιδιών κατά την παραμονή τους σε ένα φιλόξενο, ευχάριστο περιβάλλον ενός  ειδικά διαμορφωμένου χώρου. Έχει επίσης προβλεφθεί, και η διασφάλιση συνθηκών για την απαραίτητη ανάπαυση των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεσμεύονται και οι γονείς από τις απαιτήσεις της αποκλειστικής φροντίδας του παιδιού με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της ημέρας.