Ψυχολογική Υπηρεσία Βρεφών

Η ψυχολογία των γονέων παίζει επίσης μεγάλο ρόλο στην αποκατάσταση του παιδιού τους. Οι γονείς των βρεφών αυτών, ερχόμενοι στην ΕΛΕΠΑΠ, καλούνται να αφομοιώσουν άμεσα και να δράσουν απέναντι σε μία νέα πρόκληση.

Η ψυχολογική τους υποστήριξη και η εκπαίδευσή τους στις ανάγκες του παιδιού τους, γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΛΕΠΑΠ [ιατροί-θεραπευτές]. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην δυνατότητα των γονέων να συνεχίσουν το πρόγραμμα και στο σπίτι.

Επίσης, υπάρχει συνεργασία με το Παιδοψυχιατρικό Ιατρείο της ΕΛΕΠΑΠ στα πλαίσια του διεπιστημονικού προγράμματος μέριμνας για την ψυχική υγεία των βρεφών και τη διαχείριση του οικογενειακού στρες.

Διαβάστε περισσότερα

 • Παρατήρηση βρέφους, και αλληλεπίδραση μητέρας με το βρέφος
 • Παρέμβαση στη διαχείριση του στρες και της αυτορρύθμισης - τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς και απευαισθητοποίησης
 • Ενίσχυση της δυαδικής σχέσης μητέρας και βρέφους
 • Μουσικοθεραπεία – χαλάρωση – ενεργοποίηση
 • Διαχείριση διαταραχής ύπνου

Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική:

 • διαχείριση γονεϊκού στρες
 • στήριξη / ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου
 • διαχείριση πένθους – αμφιλεγόμενης απώλειας,
 • συμβουλευτική σε θέματα επίγνωσης – αποδοχής
 • συμβουλευτική για ψυχική ανθεκτικότητα, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, αυτοβελτίωση και προαγωγή της ποιότητας ζωής
 • διαχείριση θεμάτων που αφορούν την ευρύτερη οικογένεια
 • ανάπτυξη δικτύου αλληλοϋποστήριξης
 • Mindfulness

Ψυχο-εκπαιδευτικά προγράμματα μητέρων ατομικά και ομαδικά

Ατομική ψυχοθεραπεία μητέρας

 • επιλόχεια κατάθλιψη
 • διαταραχές της διάθεσης
 • διαταραχές άγχους
 • μετατραυματικό στρες
 • Συμβουλευτική ζεύγους
 • Παρεμβάσεις προς την Οικογένεια
 • Ψυχοθεραπεία οικογένειας
 • Ψυχο-εκπαιδευτικά προγράμματα οικογένειας

Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους των γονέων, με τεχνικές Ενσυνειδητότητας (Mindfulness): «Φροντίζοντας τον εαυτό μου Φροντίζω».

To πρόγραμμα βασίζεται στο Nurturing Parents - A Mindfulness Based Parenting Program και είναι σχεδιασμένο να εφαρμόζεται σε γονείς που αντιμετωπίζουν ποικίλες αγχογόνες καταστάσεις λόγω του γονεϊκού τους ρόλου καθώς και των υπολοίπων ρόλων που ταυτόχρονα έχουν αναλάβει.

Οι γονείς μαθαίνουν τεχνικές Mindfulness για να διαχειρίζονται το άγχος τους, εστιάζοντας στο παρόν, να φροντίζουν τον εαυτό τους ώστε να μπορούν να φροντίζουν τους άλλους και να απολαμβάνουν περισσότερες στιγμές στη ζωή τους.