Βιοανάδραση

Η Βιοανάδραση ή Ηλεκτρομυογραφική βιοανατροφοδότηση ή Biofeedback, βασίζεται στα παρακάτω δεδομένα:

  • Μια σημαντική λειτουργία, είναι υπό τον έλεγχο του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
  • Η λειτουργία αυτή, δεν είναι απόλυτα αντιληπτή
  • Γίνεται παρακολούθησή της ηλεκτρονικά
  • Συγχρόνως, γίνεται επεξεργασία της ανατροφοδοτούμενης πληροφορίας από το γνωστικό μηχανισμό
  • Η πληροφορία στην συνέχεια, προσφέρεται για διάπλαση και επανεκπαίδευση

Η Βιοανάδραση, είναι συσχετιζόμενη μάθηση, με στόχο την τροποποίηση της κινητικής συμπεριφοράς μέσω λειτουργικής ρύθμισης. Είναι αποτελεσματικό εργαλείο κινητικού ελέγχου με τελικό προϊόν το συνειδητό έλεγχο πάνω στους γραμμωτούς μύες.

Η βιοανάδραση, είναι μια τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μάθετε να ελέγχετε τις λειτουργίες του σώματός σας, όπως οι μύες σας. Με τη βιοανάδραση, το παιδί συνδέεται με επιφανειακά ηλεκτρόδια που το βοηθούν να λάβει πληροφορίες (feedback) για το σώμα του.

Αυτή η ανατροφοδότηση βοηθά το παιδί να επικεντρωθεί στο να επιφέρει ανεπαίσθητες αλλαγές στο σώμα του, όπως η χαλάρωση ορισμένων μυών, για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που θέλει , όπως η μείωση του αυξημένου μυϊκού τόνου.

Στην ουσία η βιοανάδραση του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις σκέψεις του για να ελέγξει το σώμα του, συχνά για να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας ή της σωματικής απόδοσής  του.

Μυϊκό biofeedback

Αυτή η μέθοδος της βιοανάδρασης περιλαμβάνει την τοποθέτηση επιφανειακών ηλεκτροδίων πάνω από τους σκελετικούς μύες σας  για την παρακολούθηση ηλεκτρομυογραφικά (EMG) της ηλεκτρικής δραστηριότητας που προκαλεί τη σύσπαση των μυών.Για την παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε παιδιού συντάσσονται φύλλα αξιολόγησης και συμπληρώνονται τα ακόλουθα tests: GMFM-88 (GROSS MOTOR FUNCTION MEASUREMENT)