Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, είναι μια φυσιολογική, νευρολοβιολογική διαδικασία, κατά την οποία τα μέρη του νευρικού συστήματος, εργάζονται μαζί συλλέγοντας δεδομένα από το περιβάλλον, μέσα από τις αισθητικές μας οδούς (π.χ. όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση).

Tα παιδιά με περιορισμούς στην κίνηση, την όραση, την ακοή, τη γνωστική ικανότητα, με περιορισμό χώρου, δυσκολία στη συμπεριφορά και την κατανόηση, προβλήματα αντίληψης ή πόνο, είναι περιορισμένα ως προς την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, με συνέπεια τον περιορισμό των αισθητηριακών ερεθισμάτων που εμείς θεωρούμε ως δεδομένα.

Ο εγκέφαλος, έχει την ικανότητα, αυτές τις πληροφορίες να τις καταγράφει, να τις επεξεργάζεται και να τις οργανώνει, με σκοπό:

 • να ερμηνεύουμε το περιβάλλον και τον εαυτό μας,
 • να αντιδράμε κατάλληλα στις εκάστοτε προκλήσεις του περιβάλλοντος και
 • να μαθαίνουμε και να εξελισσσόμαστε

Η διαταραχή της Αισθητηριακής Επεξεργασίας είναι αποτέλεσμα νευρολογικής «αποδιοργάνωσης», κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν επεξεργάζονται σωστά και ως εκ τούτου δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο.Κατά την παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, ο εργοθεραπευτής εξετάζει τις συμπεριφορές του παιδιού, με την βοήθεια των γονέων, για να διευκρινίσει:

 • ποιες εμποδίζουν τη συμμετοχή του παιδιού στην καθημερινή ζωή
 • τα αισθητηριακά συστήματα που είναι υπεύθυνα για αυτές

Η αξιολόγηση γίνεται με κλινικές παρατηρήσεις, σταθμισμένα εργαλεία και ερωτηματολόγια προς τους γονείς.Στη συνέχεια τίθενται οι στόχοι προς παρέμβαση.

Πολύ-αισθητηριακή διέγερση που παράγεται σε επαρκή συχνότητα, ένταση, και διάρκεια, αυξάνει την εγρήγορση του εγκεφάλου οδηγώντας σε ένα πιο οργανωμένο εγκέφαλο που επιτρέπει αυξημένη λειτουργική δραστηριότητα και μάθηση.

Οι γενικοί θεραπευτικοί στόχοι αυτής της μεθόδου είναι να προσφέρει:

 • αισθητηριακές εμπειρίες που θα συμβάλλουν στην οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος του παιδιού, έτσι ώστε να αντιδρά και να χρησιμοποιεί το σώμα του με οργανωμένο και προσαρμοστικό τρόπο απέναντι στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος
 • ικανοποίηση καθώς το παιδί πειραματίζεται με τα όρια των ικανοτήτων του σε κατάλληλες προκλήσεις μέσα σε ένα ασφαλές και παιχνιδιάρικο περιβάλλον
 • τη δυνατότητα για ενεργή συμμετοχή του παιδιού στα καθημερινά έργα και την ικανότητα του να εκτελεί τους ρόλους της ζωής του

Επίσης τίθενται εξατομικευμένοι θεραπευτικοί στόχοι, ανάλογα με το πόρισμα της αξιολόγησης κάθε παιδιού.Η παρέμβαση, δίνει μεγάλη έμφαση στην αισθητικοκινητική ανάπτυξη του βρέφους/παιδιού:

 • στην αισθητηριακή οργάνωση (οπτικά, ακουστικά, απτικά, οσφρητικά, γευστικά ερεθίσματα)
 • σε χαλάρωση, ευχαρίστηση και διέγερση των αισθητηρίων οργάνων
 • στην αδρή-λεπτή κινητικότητα
 • στον οπτικοκινητικό συντονισμό
 • στην ανάπτυξη κοινωνικών, γνωστικών και λειτουργικών ικανοτήτων
 • το παιχνίδι, την εξερεύνηση, τη διασκέδαση και τη χαρά
 • την ενίσχυση της προσοχής
 • ευκαιρίες για αλληλεπίδραση (με το θεραπευτή, τον εξοπλισμό, άλλα παιδιά)
 • ευκαιρίες για εκπαίδευση γνωστικών δεξιοτήτων

Η θεραπεία πραγματοποιείται στην πολυαισθητηριακή αίθουσα (Sensory Intergration) – μία αίθουσα γεμάτη με χρώματα, παιχνίδια, δοκούς, μπάλες, στρώματα  - η οποία προσφέρει διέγερση, χαλάρωση και ευχαρίστηση των αισθητηρίων οργάνων, καθώς και αισθητικοκινητικές και κοινωνικές εμπειρίες.