Μουσικοθεραπεία

Η μουσική είναι ένας ηθικός κανόνας. Δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα»

Πλάτων

 

Από το 2006 λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών Τμήμα Μουσικοθεραπείας για παιδιά από 2,5 έως και 12 χρόνων. Το Τμήμα εξυπηρετεί σε ημερήσια βάση τα παιδιά της Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης, του Παιδικού Σταθμού «Θεία Λένα», τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου αλλά και εκείνα του Τακτικού Εξωτερικού Προγράμματος.

Οι θεραπείες είναι ατομικές και γίνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα, από εξειδικευμένους μουσικοθεραπευτές. Το παιδί, καλείται να ανακαλύψει με την βοήθεια του μουσικοθεραπευτή του, τις ικανότητες του, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Μέσα από ένα εξαιρετικό μουσικό ταξίδι, το παιδί έρχεται σε επαφή με το συναίσθημά του, εκτονώνει την ψυχολογική πίεση ή τον φόρτο της καθημερινότητας του, αποσυμπιέζεται και ταυτόχρονα νοηματοδοτεί δημιουργικά, πάντα μέσα σε προστατευμένο θεραπευτικά πλαίσιο.

Παράλληλα στο Τμήμα Βρεφών υλοποιείται πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας και απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες και παιδιά ηλικίας έως και 2,6 ετών. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση:

 1. του δεσμού γονέα-βρέφους
 2. των κοινωνικών δεξιοτήτων
 3. της χαλάρωσης

Στα πλαίσια μιας ολιστικής μουσικοθεραπευτικής προσέγγισης γίνονται και ομαδικές συνεδρίες  για τα παιδιά που φοιτούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα.  Μέσα από μουσικά δρώμενα δουλεύεται:

 • η επικοινωνία ,
 • η ομαλή ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο μέσα απ’ την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων,
 • η εικόνα του εαυτού,
 • η αναγνώριση και έκφραση του εσωτερικού του κόσμου,
 • η ενδυνάμωση του συναισθήματος και η ενσυναίσθηση,
 • η καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας,

Τα οφέλη της Μουσικοθεραπείας είναι πολλά και ποικίλα:

 • εξωτερίκευση συναισθήματος
 • χαλάρωση και μείωση - εκτόνωση του στρες
 • ανάπτυξη και καλλιέργεια της φαντασίας
 • πρόοδο στην επικοινωνία
 • ψυχική ισορροπία
 • αίσθηση ασφάλειας
 • ευχάριστη προσαρμογή στο περιβάλλον τους

H παρέμβαση στοχεύει στην νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και στην κατάκτηση της γλώσσας. Επίσης, βελτιώνεται η ικανότητα ακουστικής διάκρισης και η προσοχή σε ακουστικά ερεθίσματα.

Μια ακόμα σημαντική μέθοδος που έχει εξαιρετικά  οφέλη στην εξέλιξη του παιδιού, τόσο  σωματικά όσο και συναισθηματικά, είναι η μουσικοκινητική αγωγή Ορφ. Μέθοδος που χρησιμοποιείται στα παιδιά του Παιδικού Σταθμού και σκοπό έχει την ομαλή εισαγωγή  τους στις έννοιες του ρυθμού, της μελωδίας, της φωνής, του ελέγχου της κίνησης και της καλλιέργειας της φαντασίας και δημιουργικότητας.

Η Μουσικοθεραπεία έτσι, μέσα από τον διττό της ρόλο καλείται από την μια να υποστηρίξει το ταξίδι του παιδιού μέσα στην καθημερινότητά του και από την άλλη να το συντροφέψει δημιουργικά, προσφέροντας ασφαλείς διεξόδους μέσα από τον κόσμο της μουσικής.

Παράλληλα ο βασικός στόχος είναι η στήριξη και η ενδυνάμωση των γονέων, έτσι ώστε να εφαρμόζουν τις δραστηριότητες που μαθαίνουν στο σπίτι και να εμπλουτίζουν δημιουργικά τη καθημερινότητα των παιδιών τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα, στους γονείς των βρεφών, να ξαναγνωρίσουν το παιδί τους, και να συνδεθούν μαζί του, να το βοηθήσουν σε θέματα ύπνου, ποιότητας ζωής και στρες, και επίσης να αποδεχθούν ομαλότερα το νέο ρόλο τους.