Μουσικοθεραπεία

Η μουσική είναι ένας ηθικός κανόνας. Δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα»

Πλάτων

 

Η θεραπεία πραγματοποιείται με την βοήθεια της Μουσικοθεραπεύτριας, και ειδικών μουσικών οργάνων, σε μία ιδιωτική, χαρούμενα διακοσμημένη αίθουσα. Κατά την διάρκεια της θεραπείας, το παιδί αναλαμβάνει ταυτόχρονα τον ρόλο του ακροατή αλλά και του «δημιουργού», ενώ μπορεί να παίζει μετά μουσικής (μουσικό παιχνίδι). Κατά την διάρκεια της θεραπείας, παρίστανται μόνο το βρέφος ή το παιδί, και η θεραπεύτρια, οι συνεδρίες είναι ατομικές.

Τα οφέλη της Μουσικοθεραπείας είναι πολλά και ποικίλα:

  • εξωτερίκευση συναισθήματος
  • χαλάρωση και μείωση - εκτόνωση του στρες
  • ανάπτυξη και καλλιέργεια της φαντασίας
  • πρόοδο στην επικοινωνία
  • ψυχική ισορροπία
  • αίσθηση ασφάλειας
  • ευχάριστη προσαρμογή στο περιβάλλον τους

H παρέμβαση στοχεύει στην νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και στην κατάκτηση της γλώσσας. Επίσης, βελτιώνεται η ικανότητα ακουστικής διάκρισης και η προσοχή σε ακουστικά ερεθίσματα.

Το πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας στο τμήμα Βρεφών της Αθήνας, απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες και παιδιά ηλικίας έως και 2,6 ετών. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση:

  1. του δεσμού γονέα-βρέφους
  2. των κοινωνικών δεξιοτήτων
  3. της χαλάρωσης

Παράλληλα ο βασικός στόχος είναι η στήριξη και η ενδυνάμωση των γονέων, έτσι ώστε να εφαρμόζουν τις δραστηριότητες που μαθαίνουν στο σπίτι και να εμπλουτίζουν δημιουργικά τη καθημερινότητα των παιδιών τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα, στους γονείς των βρεφών, να ξαναγνωρίσουν το παιδί τους, και να συνδεθούν μαζί του, να το βοηθήσουν σε θέματα ύπνου, ποιότητας ζωής και στρες, και επίσης να αποδεχθούν ομαλότερα το νέο ρόλο τους.