Λογοθεραπεία

Το Τμήμα Λογοθεραπείας ασχολείται με τις διαταραχές λόγου και ομιλίας και με τις δυσκολίες σίτισης που παρουσιάζονται σε παιδιά βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα, με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας στους τομείς σίτισης και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, οι λογοθεραπευτές αναλαμβάνουν:

  • την αξιολόγηση της επικοινωνίας του παιδιού και τη διάγνωση τυχόν διαταραχών λόγου και ομιλίας
  • την αξιολόγηση δυσκολιών σίτισης
  • την έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών σίτισης καθώς και των διαταραχών λόγου με εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις και καινοτόμα προγράμματα.