Θεραπευτική Ιππασία

Η Θεραπευτική Ιππασία είναι μια μέθοδος θεραπείας, η οποία χρησιμοποιεί το άλογο, ένα ζωντανό ον, ως εργαλείο αποκατάστασης. Η θερμοκρασία, το σχήμα, η ρυθμική και τρισδιάστατη κίνηση του αλόγου, αποτελούν έντονα  ερεθίσματα, τα οποία φθάνουν κατευθείαν στον εγκέφαλο του αναβάτη, και τον αναγκάζουν να ανταποκριθεί (καθοδηγούμενος από τους θεραπευτές), με όλο και περισσότερο επιθυμητά πρότυπα.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί θεραπευτές δημιουργούν ή εκμεταλλεύονται μια σειρά άλλων ερεθισμάτων, που σχετίζονται με τις ασκήσεις που εκτελούνται, το περιβάλλον και την θεραπευτική ομάδα που συμμετέχει.

Ο συνδυασμός του αλόγου, της κίνησής του, και του μη κλινικού περιβάλλοντος, είναι μοναδικός, και προσφέρει έναν βομβαρδισμό ερεθισμάτων, των οποίων η επεξεργασία απαιτεί εξαιρετική προσπάθεια από όλα τα συστήματα του σώματος. Ακόμη, λόγω του πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται η θεραπεία, τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες που συμμετέχουν, δεν αντιμετωπίζουν τις συνεδρίες σαν θεραπεία και έτσι δεν υπάρχει ψυχολογική κούραση ή άρνηση.

Τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας

Σύμφωνα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο του ICF, τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας είναι πολλά, τόσο στις σωματικές δομές και λειτουργίες, όσο και στους ψυχολογικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα:

Σωματικές δομές και λειτουργίες 

 • Προώθηση (όταν δεν υπάρχει) ή βελτίωση της βάδισης,
 • ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου (μείωση της σπαστικότητας, αύξηση του τόνου στην υποτονία, ομαλοποίηση στις εναλλαγές τόνου) βελτίωση της ισορροπίας,
 • βελτίωση της στάσης και του ελέγχου της κεφαλής,
 • βελτίωση της συμμετρίας και της στάσης του σώματος,
 • αύξηση του εύρους της κίνησης,
 • βελτίωση οπτικοκινητικού συντονισμού,
 • εκπαίδευση λεπτής και αδρής κινητικότητας,
 • βελτίωση της προσοχής (μείωση της διάσπασης),
 • βελτίωση της αντίληψης του σώματος
 • βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού
 • δραστηριοποίηση και εγρήγορση

Ψυχολογικοί παράγοντες

 • κοινωνικοποίηση
 • ανάπτυξη ή βελτίωση της επικοινωνίας,
 • βελτίωση της αυτοπεποίθησης
 • ανάπτυξη της υπομονής
 • ανάπτυξη του συναισθηματικού ελέγχου και της αυτοκυριαρχίας
 • αύξηση της αντίληψης για την ποιότητα ζωής και της χαράς της ζωής.
 • αποφόρτιση- μείωση του άγχους