Θεραπευτική Ιππασία

Η Θεραπευτική Ιππασία είναι μια μέθοδος θεραπείας, η οποία χρησιμοποιεί το άλογο, ένα ζωντανό ον, ως εργαλείο αποκατάστασης. Η θερμοκρασία, το σχήμα, η ρυθμική και τρισδιάστατη κίνηση του αλόγου, αποτελούν έντονα  ερεθίσματα, τα οποία φθάνουν κατευθείαν στον εγκέφαλο του αναβάτη, και τον αναγκάζουν να ανταποκριθεί (καθοδηγούμενος από τους θεραπευτές), με όλο και περισσότερο επιθυμητά πρότυπα.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί θεραπευτές δημιουργούν ή εκμεταλλεύονται μια σειρά άλλων ερεθισμάτων, που σχετίζονται με τις ασκήσεις που εκτελούνται, το περιβάλλον και την θεραπευτική ομάδα που συμμετέχει.

Ο συνδυασμός του αλόγου, της κίνησής του, και του μη κλινικού περιβάλλοντος, είναι μοναδικός, και προσφέρει έναν βομβαρδισμό ερεθισμάτων, των οποίων η επεξεργασία απαιτεί εξαιρετική προσπάθεια από όλα τα συστήματα του σώματος. Ακόμη, λόγω του πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται η θεραπεία, τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες που συμμετέχουν, δεν αντιμετωπίζουν τις συνεδρίες σαν θεραπεία και έτσι δεν υπάρχει ψυχολογική κούραση ή άρνηση.