Λογοθεραπεία με την Βοήθεια Σκύλου

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που υλοποιείται στις τάξεις της Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης, από λογοθεραπευτές με εκπαίδευση στις κλινικές εφαρμογές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ζώου.

Είναι πολύ σημαντικό, για τα παιδιά με αναπηρία και αναπτυξιακές δυσκολίες, να έρχονται σε επαφή με τα ζώα. Ένας σκύλος, μπορεί να προσφέρει πολλά στα Γενναία Παιδιά μας:

  • Συντροφικότητα
  • Τρυφερότητα
  • Ενθάρρυνση για δραστηριότητα, άσκηση
  • Κοινωνική συναναστροφή – επικοινωνία
  • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και αισθήματος ευθύνης
  • Χαλάρωση και χαρά