Κοινωνική Υπηρεσία

Η κοινωνική υπηρεσία αποτελεί τον διασυνδετικό κρίκο ανάμεσα στους γονείς, στους δημόσιους φορείς και στα προγράμματα της ΕΛΕΠΑΠ. Ο ρόλος της είναι πολύπλευρος και έχει ως γνώμονα την στήριξη της οικογένειας σε όλους τους τομείς.

Συγκεκριμένα, παρέχονται

 • Ατομική Συμβουλευτική γονέων

Ατομική Συμβουλευτική γονέων με στόχο την ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή στο νέο τους ρόλο καθώς και την στήριξη τους για την διαχείριση ποικίλλων θεμάτων

 • Ομαδική Συμβουλευτική γονέων

Ομαδική Συμβουλευτική γονέων σε συνεργασία με την Ψυχολογική Υπηρεσία, στόχος είναι η διερεύνηση των αλλαγών στην ισορροπία ολόκληρου του οικογενειακού συστήματος, μετά τη γέννηση του παιδιού και η στήριξη των οικογενειών ώστε να προσαρμοστούν σταδιακά στη νέα κατάσταση

 • Συμβουλευτική ζεύγους 

Συμβουλευτική ζεύγους για τυχόν δυσκολίες στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση τους. Επίσης για την αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον

 

 • Συμμετοχή στην Διεπιστημονική Ομάδα Αποκατάστασης

 

 • Συνεργασία με τους γονείς

Συνεργασία με τους γονείς, υποστήριξη και ενημέρωση για την κάλυψη των προνοιακών και ασφαλιστικών θεμάτων με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε οικογένειας

 • Ενημέρωση των γονέων

Ενημέρωση των γονέων για τα δικαιώματά τους και την διαδικασία λήψης  επιδομάτων με γνώμονα τις ανάγκες της κάθε οικογένεια

 • Συνεργασία με φορείς κοινωνικής πολιτικής και εκπαίδευσης 

Συνεργασία με φορείς κοινωνικής πολιτικής και εκπαίδευσης για την ομαλή προσαρμογή της οικογένειας και του παιδιού στη μετέπειτα εξελικτική του πορεία, όπως η ομαλή ένταξη των παιδιών σε σχολεία Τυπικής εκπαίδευσης.

 • Κοινωνική μέριμνα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων / Στήριξη της οικογένειας

Κοινωνική μέριμνα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων / Στήριξη της οικογένειας στη διαχείριση κρίσεων που αφορούν κοινωνικό-οικονομικές παραμέτρους

 • Ευαισθητοποίηση μαθητών με πρόγραμμα βραχείας παρέμβασης:
 1. εγκεκριμένο από το υπουργείο παιδείας
 2. σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 3. σε εθνικό επίπεδο