Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία ενθαρρύνει και βοηθά τα παιδιά να συμμετέχουν σε καθημερινά έργα, ρόλους και συνήθειες στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα που χρειάζονται, και έχουν νόημα για εκείνα και την οικογένεια τους, και που προάγουν την υγεία.

Η Εργοθεραπεία, εστιάζει κυρίως στην παρέμβαση στην αισθητικοκινητική ανάπτυξη του βρέφους/παιδιού με έμφαση:

  • στην αισθητηριακή οργάνωση (οπτικά, ακουστικά, απτικά, οσφρητικά, γευστικά ερεθίσματα)
  • στην αδρή-λεπτή κινητικότητα,
  • στον οπτικοκινητικό συντονισμό,
  • στην κοινωνική συμπεριφορά
  • το παιχνίδι

Πολύ σημαντική, είναι και η συμμετοχή και εκπαίδευση των γονιών, σε χειρισμούς των παιδιών σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ένδυση-απόδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή).

Η παρέμβαση είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και στον πολυαισθητηριακό χώρο, ο οποίος παρέχει διέγερση, χαλάρωση και ευχαρίστηση των αισθητηρίων οργάνων, αισθητικοκινητικές και κοινωνικές εμπειρίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εργοθεραπεία βοηθάει το παιδί να αναπτύξει τη μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και αυτονομία, να ζήσει στο έπακρο τη ζωή που επιθυμεί και να ενταχθεί στην κοινωνία ως ισότιμο μέλος. Παράλληλα συμβάλλει σε μια ισορροπημένη και υγιή καθημερινή ζωή.