Προσαρμοσμένες Αθλητικές Δραστηριότητες

Οι αθλητικές δραστηριότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή και στις κοινότητες των ατόμων με αναπηρία, τον ίδιο όπως και στων υπόλοιπων ανθρώπων.

Η φυσική δραστηριότητα και η συμμετοχή στα αθλήματα έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση του λειτουργικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής τους.

Πάρα πολλές αθλητικές δραστηριότητες, που μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση και ψυχαγωγία, έχουν γίνει εφικτές για τα άτομα με αναπηρία. Τα προσαρμοσμένα αθλήματα, χρησιμοποιούνται με αυξανόμενο ρυθμό ως θεραπευτική προσέγγιση, συμπληρώνοντας τις συμβατικές μεθόδους της Φυσικοθεραπείας.

Συμμετέχοντας στα προσαρμοσμένα αθλήματα και παιχνίδια δίνεται στο άτομο η ευκαιρία:

  • να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση
  • να αυξήσει την κινητική δραστηριότητά του και δεξιότητα
  • να αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του
  • να βιώσει θετικές κοινωνικές και ομαδικές εμπειρίες, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της προσωπικότητάς, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής του.

Στο πρόγραμμα του τμήματος της Θεραπευτικής Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνονται, αναλόγως την περίοδο, οι παρακάτω Προσαρμοσμένες Αθλητικές Δραστηριότητες: