Υποστηρικτική Τεχνολογία (Υ/Τ)

 «Η τεχνολογία κάνει τα πράγματα απλά και εύκολα για τους περισσοτέρους, όμως για τα άτομα με αναπηρία τα κάνει εφικτά.»

Judy Heumann

Το πρόγραμμα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, αναφέρεται σε οποιοδήποτε αντικείμενο, μέρος εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντων, που αυξάνει, διατηρεί ή  βελτιώνει τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Στην ΕΛΕΠΑΠ πραγματοποιείται από εξειδικευμένους εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές.

 Μέσω του προγράμματος, παιδιά που αδυνατούν ή δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν λεκτικά, ή έχουν δυσκολία στην μάθηση και στο παιχνίδι, καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να εξελιχθούν. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο, καθώς και διαθεραπευτικά.

Προς αυτό το σκοπό, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι:

  • Εναλλακτική πρόσβαση σε υπολογιστικό περιβάλλον (Η/Υ, ipad, tablet) με την χρήση π.χ. διακοπτών, εναλλακτικών πληκτρολογίων, ποντικιού, οθόνης αφής, τεχνολογίας καταγραφής κίνησης βλέμματος
  • Εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία, με την χρήση π.χ. συσκευών παραγωγής ομιλίας, ειδικού πληκτρολογίου
  • Εναλλακτικός έλεγχος συσκευών καθημερινής χρήσης

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενεργή εμπλοκή του παιδιού σε κάθε καθημερινή του δραστηριότητα ώστε να επιτυγχάνει, ανεξάρτητα από το βαθμό των κινητικών του δυσκολιών:

  • επικοινωνία
  • κοινωνικοποίηση
  • ψυχαγωγία
  • γλωσσική ανάπτυξη
  • γραφή
  • εκπαίδευση
  • αυτονομία

Η ομάδα του προγράμματος αποτελείται από ειδικά εκπαιδευμένους εργοθεραπευτές, οι οποίοι ενημερώνονται συνεχώς για τα νέα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Στην παρέμβαση επίσης συνεργάζονται λογοθεραπευτές και ειδικοί παιδαγωγοί. Εκτός από το παιδί, εκπαιδεύονται και οι γονείς, δάσκαλοι, κλπ., ώστε να διευκολύνουν την κατανόηση λόγου του παιδιού και/ή να παροτρύνουν το παιδί να χρησιμοποιεί το νέο τρόπο επικοινωνίας και σε άλλα πλαίσια.