Θεραπευτική Κολύμβηση

Η Θεραπευτική Κολύμβηση είναι ένα πρόγραμμα σταδιακής καθοδήγησης των αισθήσεων και της κίνησης μέσα στο νερό. Έχει την μορφή κινητικού μαθήματος, του παιδιού, και στοχεύει:

  • στην εξοικείωση και νοητική προσαρμογή του με το υδάτινο περιβάλλον,
  • στην τροποποίηση της κινητικής συμπεριφοράς για κατάκτηση της ισορροπίας και
  • στην απόκτηση ανεξάρτητης κίνησης μέσα σε αυτό.

Το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι η ανεξάρτητη κολύμβηση.

Προσπαθούμε τα παιδιά να εξοικειωθούν με το νερό και να αναπτύξουν εμπιστοσύνη σε αυτό, ενώ η θεραπεία εμπλουτίζεται με τραγούδια και παιγνίδια με ενσωματωμένους θεραπευτικούς στόχους.

Επίσης το νερό είναι ένας επιεικής θεραπευτής με κατευναστική δράση για τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Παράλληλα, ενεργοποιεί τις αισθήσεις, ενώ ενθαρρύνει την κοινωνικοποίηση, και βελτιώνει την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξή του.

Ο ρόλος της παρέμβασης, είναι πολύ σημαντικός και πολυδιάστατος, και για τα βρέφη. Η Βρεφική Θεραπευτική Κολύμβηση είναι ένα πρόγραμμα ψυχικής, κινητικής και αισθητηριακής προσέγγισης των βρεφών, μέσα στο οικείο ακόμη για αυτά, υγρό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ένα διαδραστικό περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και αποδοχής.