Φυσικοθεραπεία

Η Φυσικοθεραπεία κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην βρεφική και παιδιατρική αποκατάσταση.

Η Φυσικοθεραπεία έχει σαν στόχο την βελτίωση της ικανότητας του βρέφους ή του παιδιού να κινείται και να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Προκειμένου να βοηθήσουμε το παιδί να αποκτήσει λειτουργικές κινήσεις, παρεμβαίνουμε και προσπαθούμε να τροποποιήσουμε τις θέσεις και τις κινήσεις του. Το βοηθούμε να υιοθετήσει φυσιολογικές κινήσεις, αλλάζοντας τον μυϊκό του τόνο.

Για παράδειγμα, το βρέφος/παιδί μας, μπορεί να έχει παρουσιάσει:

 • Σπαστικότητα: εδώ προσπαθούμε να μειώσουμε τον μυϊκό του τόνο, χρησιμοποιώντας ειδικούς χειρισμούς και βοηθήματα
 • Υποτονία: προσπαθούμε να αυξήσουμε το μυϊκό του τόνο

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε παιδιού  συντάσσονται, φυσικοθεραπευτικά φύλλα αξιολόγησης και γίνονται βιντεοσκοπήσεις όλων των περιστατικών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το παιδί αντιμετωπίζεται με σεβασμό στην προσωπικότητά του, και κατανόηση των προβλημάτων του. Αναπτύσσεται για το κάθε παιδί, ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, ειδικά για τις ανάγκες και τους στόχους του. 

Η Φυσικοθεραπεία

 • αυξάνει τη συμμετοχή του, την κινητική του ανάπτυξη και λειτουργία
 • βελτιώνει τη δύναμη και την αντοχή του
 • ενισχύει τις ευκαιρίες μάθησης
 • βελτιώνει την ποιότητα ζωής του
 • προάγει την ανεξαρτησία του παιδιού

Τα βρέφη και τα παιδιά που προσέρχονται στην ΕΛΕΠΑΠ, γνωρίζουν στην πλειονότητά τους, αποτελεσματική αποκατάσταση. Αυτό το χρωστάμε:

 • στην δυναμική συμμετοχή των γονέων
 • στην επιστημονική κατάρτιση των φυσικοθεραπευτών μας
 • στην συνεργασία όλων των ιατρικών – θεραπευτικών τμημάτων
 • στην μεγάλη αγάπη που τρέφουμε για τα παιδιά

Φυσικά, η αρμονική σχέση θεραπευτή – παιδιού – γονέα, βοηθά σε μεγάλο βαθμό να υπάρχει η συνεχής συνεργασία και εκπαίδευση των γονιών για την εφαρμογή των κατάλληλων θεραπευτικών οδηγιών και στο σπίτι.