Ενήλικες

Αποστολή μας, είναι να παρέχουμε σε κάθε άνθρωπο με αναπηρία και την οικογένειά του, Δια βίου στήριξη, από την βρεφική ηλικία έως και την ενήλικη ζωή. Στόχος μας είναι και να βοηθάμε όλους τους ενήλικες ΑΜΕΑ, να μάθουν να στηρίζονται στις δυνάμεις τους.

Υλοποιούμε δράσεις που στοχεύουν, να παρέχουν στους ενήλικες ΑΜΕΑ:

  • εκπαίδευση
  • επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση
  • ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωση

Στην ΕΛΕΠΑΠ λειτουργεί η Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών. Οι επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας και αναπηρίας σε παιδιά και ενήλικες. Συνοδεύονται από μία πληθώρα συμπτωμάτων, όπως:

  • Κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες
  • Γνωστικά ελλείμματα
  • Αλλαγές στη συμπεριφορά και στο συναίσθημα
  • Που δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργικότητα, την αυτόνομη διαβίωση και την κοινωνική επανένταξη.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής αποκατάστασης, των ενηλίκων ΑΜΕΑ, δημιουργήσαμε την ΚΟΙΝΣΕΠ Artεμείς. Ο οργανισμός έχει ως στόχο να προσφέρει εργασία και επαγγελματική εκπαίδευση σε ενήλικες ΑΜΕΑ.

Επίσης, από το 2019 λειτουργούν στα Ιωάννινα οι σύγχρονες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, (ΣΥΔ) που προσφέρουν σε ενήλικες ΑΜΕΑ, ένα "σπίτι", όπου θα έχουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζονται.