Πρότυπη Μονάδα Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης Παιδιών

Η Ολιστική Νευροψυχολογική Αποκατάσταση περιλαμβάνει ένα σύνολο θεραπευτικών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν σφαιρικά τις γνωσιακές, λειτουργικές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης.

Στόχος είναι το παιδί να:

 • αναπτύξει στο μέγιστο τις δυνατότητές του και να αντισταθμίσει τις δυσκολίες του
 • μπορέσει να ενσωματωθεί στο σχολικό περιβάλλον
 • συνάψει και να διατηρήσει φιλίες ώστε μελλοντικά να ανταπεξέλθει ως νεαρός ενήλικας

Αφορά σε παιδιά ηλικίας 5-16 ετών, που εμφανίζουν δυσκολίες στους τομείς της μάθησης, της προσαρμογής, της συμπεριφοράς, του συναισθηματικού ελέγχου και της κοινωνικοποίησης, λόγω καταστάσεων που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, είτε εκ γενετής (εγκεφαλική παράλυση, νευρολογικά & νευροαναπτυξιακά σύνδρομα) ή επίκτητα (Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,  Ενδοκράνιους όγκους, Αγγειακές Εγκεφαλικές Διαταραχές, Εγκεφαλίτιδες κλπ)

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα λεκτικής επικοινωνίας (ικανότητα κατανόησης απλών εντολών και επικοινωνίας βασικών αναγκών) και η ικανότητα διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου εγρήγορσης.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Αρχική συνέντευξη με παιδί και γονείς, κλινικές παρατηρήσεις,  Χορήγηση εκτενούς Νευροψυχολογικής Συστοιχίας (2 ημερών),  οι οποίες ελέγχουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών λειτουργιών, όπως βασική προσοχή και συγκέντρωση, αντίληψη (οπτική και ακουστική) και οπτικοχωρικές λειτουργίες, λόγος, λειτουργίες μάθησης και μνήμης και ανώτερες επιτελικές λειτουργίες (αναλυτική, κριτική και συνθετική σκέψη, ευελιξία προγραμματισμός, επίλυση προβλημάτων), αναλυτική γραπτή έκθεση των αποτελεσμάτων, ερμηνείας και προτάσεων συνεδρία παρουσίασης και συζήτησης αποτελεσμάτων και προτάσεων.

Με στόχο να:

 • Εξετάσει τις γνωστικές ικανότητες, τις συμπεριφορικές και συναισθηματικές του δυσκολίες και τον τρόπο που αυτές αλληλοεπιδρούν
 • Εκτιμήσει τις γνωστικές ικανότητες και να εντοπίσει ενδεχόμενα ελλείμματα
 • Εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και στρατηγικών και σημείο αναφοράς της αναπτυξιακής και αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων

Διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες παρακολούθησης του παιδιού, συνυπολογίζοντας το σχολικό του πρόγραμμα. Η διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης καθορίζεται βάση εξατομικευμένων στόχων και των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης.

Περιλαμβάνει:

 • Εξατομικευμένη συστηματική ενδυνάμωση γνωστικών λειτουργιών:

Όπως εγρήγορση, προσοχή και συγκέντρωση, μνήμη, αντίληψη, ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, και ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, όπως προγραμματισμός, επίλυση προβλήματος, νοητική ευελιξία κλπ

 • Ατομική Συμβουλευτική:

που στοχεύει στη συναισθηματική ενδυνάμωση, διαχείριση συναισθήματος (άγχος, φοβίες ματαίωση, απογοήτευση) υποστήριξη σε προσωπικά ζητήματα και στον καθορισμό αποδεκτών νέων στόχων.

 • Παρεμβάσεις σε ομαδικό πλαίσιο:

Εργαστήρι Αυτοεπίγνωσης, διαπροσωπικές δεξιότητες, επικοινωνία.

 • Εκπαίδευση / υποστήριξη «Σημαντικών Άλλων»

Με στόχο τη μείωση του άγχους στην οικογένεια, την επίγνωση των συνεπειών, τη μεταφορά παρεμβάσεων στο σπίτι και τον επαναπροσδιορισμό ρεαλιστικών στόχων.

 • Συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο

Η σταθερή ανταλλαγή πληροφοριών και ανατροφοδότησης μεταξύ των δύο πλαισίων βοηθά στη θεραπευτική παρέμβαση, και στην υιοθέτηση στρατηγικών στα πλαίσια του σχολείου.

 

Με στόχο:

 • Την ενίσχυση της επίγνωσης και αποδοχής
 • την ενσωμάτωση των νέων δεδομένων σε μια ρεαλιστική εικόνα εαυτού
 • την αυτοπαρατήρηση και τροποποίηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών (εμμονές, διαχείριση συναισθήματος, παρορμητικότητα, απάθεια)
 • την εφαρμογή νέων αντισταθμιστικών στρατηγικών
 • την ενδυνάμωση της επικοινωνίας
 • την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της ενσυναίσθησης
 • την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και στους απαιτούμενους ρόλους.

Στελέχη:

Επιστημονική Διευθύντρια ΕΛΕΠΑΠ, Μαρία Πυργελή MSc, Ph.D., FEBPRM Φυσίατρος

Χρισταλένα Καττάμη Ph.D, M. Ed, M.A. Συμβουλευτική Ψυχολόγος Αποκατάστασης

Ευθυμία Μπάρλου, M.D. Παιδοψυχίατρος

Ευαγγελία Σαλεπτσή Ph.D. Κλινικός Νευροψυχολόγος

Ναταλία Καρρά MSc Κλινικός Νευροψυχολόγος

Επικοινωνία:

Τηλ.: 210-7227758 Fax: 210 7227757

E-mail: tbi@elepap.gr www.elepap.gr