Πρότυπη Μονάδα Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης Παιδιών

Η Ολιστική Νευροψυχολογική Αποκατάσταση περιλαμβάνει ένα σύνολο θεραπευτικών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν σφαιρικά τις γνωσιακές, λειτουργικές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης.

Στόχος είναι το παιδί να:

  • αναπτύξει στο μέγιστο τις δυνατότητές του και να αντισταθμίσει τις δυσκολίες του
  • μπορέσει να ενσωματωθεί στο σχολικό περιβάλλον
  • συνάψει και να διατηρήσει φιλίες ώστε μελλοντικά να ανταπεξέλθει ως νεαρός ενήλικας

Αφορά σε παιδιά ηλικίας 5-16 ετών, που εμφανίζουν δυσκολίες στους τομείς της μάθησης, της προσαρμογής, της συμπεριφοράς, του συναισθηματικού ελέγχου και της κοινωνικοποίησης, λόγω καταστάσεων που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, είτε εκ γενετής (εγκεφαλική παράλυση, νευρολογικά & νευροαναπτυξιακά σύνδρομα) ή επίκτητα (Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,  Ενδοκράνιους όγκους, Αγγειακές Εγκεφαλικές Διαταραχές, Εγκεφαλίτιδες κλπ)

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα λεκτικής επικοινωνίας (ικανότητα κατανόησης απλών εντολών και επικοινωνίας βασικών αναγκών) και η ικανότητα διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου εγρήγορσης.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Στελέχη:

Επιστημονική Διευθύντρια ΕΛΕΠΑΠ, Μαρία Πυργελή MSc, Ph.D., FEBPRM Φυσίατρος

Χρισταλένα Καττάμη Ph.D, M. Ed, M.A. Συμβουλευτική Ψυχολόγος Αποκατάστασης

Ευθυμία Μπάρλου, M.D. Παιδοψυχίατρος

Ευαγγελία Σαλεπτσή Ph.D. Κλινικός Νευροψυχολόγος

Ναταλία Καρρά MSc Κλινικός Νευροψυχολόγος

Επικοινωνία:

Τηλ.: 210-7227758 Fax: 210 7227757

E-mail: tbi@elepap.gr www.elepap.gr