Νέος δίαυλος επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδικής Αναπηρίας (EACD) για την ΕΛΕΠΑΠ

09.03.2022

 

 

 

 

 

Ένας νέος δρόμος ανοίγει για την ΕΛΕΠΑΠ μετά την εκλογή της Επιστημονικής Διευθύντριας της ΕΛΕΠΑΠ,  Δρ. Πυργελή Μαρίας, ως Εθνικός Συντονιστής (Νational Coordinator) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδικής Αναπηρίας (EACD).

H EACD, είναι μία διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση που προωθεί την έρευνα και την εκπαίδευση προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, που ξεκινούν από την παιδική ηλικία, σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.