Η Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών συμμετέχει ενεργά στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών

18.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών είχε τη τιμή, ύστερα από πρόσκληση, να συμμετάσχει με στρογγυλή τράπεζα στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 17 με 19 Μαρτίου 2022.

Η θεματολογία της τράπεζας αφορούσε τις προκλήσεις και τις παρεμβάσεις επανένταξης των ασθενών μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο.

Η ΕΛΕΠΑΠ μέσα από τη στρογγυλή της τράπεζα έφερε στο προσκήνιο τα σημαντικά θέματα της αποκατάστασης των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο, της επανένταξης τους και της ποιότητας ζωής των ιδίων και των φροντιστών. Τέλος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών κ. Ντάιος επισήμανε τη σημαντική συμβολή της Μονάδας Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης  Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ, στην ευαισθητοποίηση των θεραπόντων ιατρών πανελλαδικά σχετικά με τη σημασία μιας εξατομικευμένης ολιστικής νευροψυχολογικής παρέμβασης όσον αφορά στην επίτευξη της επιστροφής των ασθενών στους ρόλους τους στην κοινωνία, την εργασία και την οικογένεια. Ευχαριστήσαμε για την αναγνώριση της Μονάδας και εκ μέρους της ΕΛΕΠΑΠ δεσμευτήκαμε στην εδραίωση της συνεργασίας μας.

Η Μονάδα συνεχίζει σταθερά το έργο της εδώ και 14 συναπτά έτη, παρέχοντας ένα ολιστικό νευροψυχολογικό πρόγραμμα αποκατάστασης για ενήλικες ασθενείς με Επίκτητες Εγκεφαλικές Βλάβες, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής προσαρμογής και επανένταξής τους.