Μάρτιος, Μήνας Παγκόσμιας Ευαισθητοποίησης για τις Επίκτητες Εγκεφαλικές Βλάβες

29.03.2022

 

 

 

 

 

Ο Μάρτιος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ο μήνας ευαισθητοποίησης του κοινού για τις Επίκτητες Εγκεφαλικές Βλάβες. Το θέμα της καμπάνιας ευαισθητοποίησης του Αμερικανικού Οργανισμού για τις Επίκτητες Εγκεφαλικές Βλάβες για το 2021-2023 είναι το «Είμαι Περισσότερο από την Εγκεφαλική μου Βλάβη».

Με τον όρο Επίκτητη Εγκεφαλική Βλάβη αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε βλάβη του εγκεφάλου που δεν είναι κληρονομική, εκ γενετής, εκφυλιστική ή προκαλούμενη περιγεννητικά. Οι Επίκτητες Εγκεφαλικές Βλάβες (που προκαλούνται κατά κύριο λόγο από κακώσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, λοιμώξεις και όγκους) αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζουν 5,3 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία που σχετίζεται με μια Επίκτητη Εγκεφαλική Βλάβη. Σκοπός της καμπάνιας ευαισθητοποίησης είναι να μειώσει το στίγμα της βλάβης, να ρίξει φως στην ποικιλομορφία της κοινότητας των επιζώντων και να τους ενισχύσει. Οι άνθρωποι που ζουν με εγκεφαλικές βλάβες επιθυμούν στη ζωή τους να ορίζονται από το ποιοι είναι ως άτομα και όχι από τη βλάβη τους. Με την κατάλληλη άμεση περίθαλψη, πρώιμη και εντατική αποκατάσταση και επαρκή μακρόχρονη υποστήριξη, τα άτομα αυτά και οι οικογένειες τους μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις – και τις επιτυχίες – που επιφέρει η καθημερινότητα.

Φέτος, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο φαινόμενο της νοητικής κόπωσης που εμφανίζουν πολλοί ασθενείς (περίπου το 70%) μετά από μια Επίκτητη Εγκεφαλική Βλάβη. Οι ασθενείς μπορεί να βιώνουν απώλεια ενέργειας, αίσθημα κούρασης και εξάντλησης, που να εκδηλώνεται σωματικά, ψυχολογικά ή νοητικά, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί δραστηριότητα με υψηλές απαιτήσεις. Η νοητική κόπωση έχει αρνητική επίδραση στη διάθεση, στη σωματική λειτουργικότητα, στην προσοχή/συγκέντρωση, στη μνήμη, στην επικοινωνία, στην ικανότητα εργασίας, κοινωνικοποίησης και εν γένει στην ποιότητα της ζωής των ασθενών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η νοητική κόπωση δεν είναι τεμπελιά, αλλά με την κατάλληλη διερεύνηση και θεραπεία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Στην ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών λειτουργεί από το 2008 η Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών προσφέροντας υπηρεσίες νευροψυχολογικής αξιολόγησης και αποκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-7227758 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μονάδας Νευροψυχολογίας.