Το Ολιστικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ

31.01.2023

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης – Mονάδα Ειδικής Προσχολικής Αγωγής της ΕΛΕΠΑΠ απευθύνεται σε παιδιά από 18 μηνών έως 7 ετών που παρουσιάζουν κινητικές, αισθητηριακές και αναπτυξιακές διαταραχές, οι οποίες εντάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες: 

  • Εγκεφαλική παράλυση 
  • Επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες 
  • Ψυχοκινητική καθυστέρηση 
  • Νευροαναπτυξιακές διαταραχές με συνοδά κινητικά προβλήματα 

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης στις 24 Ιανουαρίου, μιλήσαμε με την κ. Έλενα Δημοπούλου, Μ.Sc.Ειδ. Παιδαγωγός -Προϊσταμένη Τμήματος Πρώιμης Εκπαιδευτικής & Θεραπευτικής Παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ για την σημαντικότητα της πρώιμης παρέμβασης και το πόσο καταλυτικός είναι ο έγκαιρος εντοπισμός του προβλήματος: «Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μαθησιακές αδυναμίες και τα προβλήματα συμπεριφοράςβελτιώνει την κοινωνικοποίηση και εξασφαλίζει στα παιδιά με κινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, καλύτερη ποιότητα ζωής» σημειώνει, ενώ τα παιδιά γίνονται λειτουργικότερα μέσα από την εκπαίδευση και εντάσσονται ομαλότερα στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. 

Η Πρώιμη Παρέμβαση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθώς συνδυάζει παιδαγωγικό με θεραπευτικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και των ωρών που τα παιδιά βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ (8.00 – 15.00). Εδώ τα παιδιά μας, παρακολουθούν θεραπείες απαραίτητες για την αποκατάσταση αλλά και την αύξηση της λειτουργικότητάς τους.  

Μέσα από τα εξατομικευμένα προγράμματα που δίνουν έμφαση στην βιωματική μάθηση και στην διάδραση των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους θεραπευτές ακολουθούν τον ρυθμό ανάπτυξης κάθε παιδιού, σχεδιάζοντας το κατάλληλο πρόγραμμα κι εμπλέκοντας ενεργά την οικογένεια στην εκπαίδευση. Οι γονείς παρακολουθούν τις δραστηριότητες μέσα στην τάξη αλλά και τις συνεδρίες, ενώ υπάρχει παράλληλα συστηματική επικοινωνία και ανατροφοδότηση. 

«Η παράλληλη εφαρμογή εκπαίδευσης και θεραπείας στο ίδιο πλαίσιο σε συνδυασμό με την ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας, είναι αυτά που προσφέρουν την αίσθηση της ασφάλειας και της αγκαλιάς», υπογραμμίζει η κ. Δημοπούλου.  

«Στόχος είναι η αξιοποίηση του μέγιστου δυναμικού των παιδιών μας» 

Τι κάνει την Πρώιμη Παρέμβαση να ξεχωρίζει; Η ιατρική εποπτεία σε συνάρτηση με την παιδαγωγική/ θεραπευτική παρέμβαση και την ψυχολογική ενδυνάμωση της οικογένειας είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΕΛΕΠΑΠ. «Οι προκλήσεις για εμάς μεγάλες, αλλά η μεγαλύτερη και σημαντικότερη, είναι να ξεδιπλώσουν τα Γενναία Παιδιά γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος», υπογραμμίζει η κ. Δημοπούλου. 

«Εξίσου σημαντική όμως, είναι η καλλιέργεια των κοινωνικών  δεξιοτήτων, εξού και έχουμε την συχνή διοργάνωση δράσεων κοινωνικοποίησης», λέει η κ. Δημοπούλου. Αυτές οι δράσεις περιέχουν από έξοδο στην γειτονιά μέχρι επισκέψεις και γιορτές, επιτυγχάνοντας έτσι και την ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση. 

Η επιστημονική ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ, παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο του κάθε παιδιού, ακολουθώντας τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις. Οι παιδαγωγοί μέσα από την βιωματική μέθοδο, το διαδραστικό παιχνίδι και την δημιουργία σύγχρονου εποπτικού υλικού εκπαιδεύουν τους μικρούς μαθητές. 

Φυσικά και δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τις δυσκολίες, δεδομένου του νοητικού δυναμικού των παιδιών, όμως η Πρώιμη όμως Παρέμβαση συνιστά μια συστηματική προεκπαιδευτική αγκαλιά κι έναν τρόπο κατάκτησης της μάθησης και σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων. 

Είναι γεγονός πως οι δυσκολίες υπάρχουν και ενδέχεται να είναι πολλές, όμως, μέσα από το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης, υποστήριξης και αγάπης μπορούν να μετριαστούν.