Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΕΠΑΠ – ΔΥΠΑ

09.05.2023

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΕΠΑΠ – ΔΥΠΑ υπέγραψαν η Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, Δρ. Ελένη Σκουτέλη και ο Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΥΠΑ, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό, για μια στρατηγική που θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας των στελεχών των δύο φορέων και τις κοινές δράσεις στόχος είναι αφενός η στήριξη των ατόμων με αναπηρία ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, και αφετέρου στην αποτελεσματική ενημέρωση επιχειρήσεων και πολιτών για την καταπολέμηση του φαινομένου των διακρίσεων και την ανάπτυξη κουλτούρας ίσων ευκαιριών στους χώρους εργασίας.

Στην φωτογραφία από αριστερά: Ξένια Παπασταύρου, Γενική Διευθύντρια ΕΛΕΠΑΠ, Δρ. Ελένη Ν. Σκουτέλη, Παιδονευρολόγος – Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, Υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)