Η εκδήλωση της Μονάδας Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ

30.06.2023

Μαθήματα ζωής για το μεγαλείο της ανθρώπινης ανθεκτικότητας και απόδειξη για την αποτελεσματικότητα της Ολιστικής Νευροψυχολογικής Παρέμβασης αποτέλεσαν οι 12 προσωπικές μαρτυρίες των θεραπευομένων της Μονάδας Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ προς τους “σημαντικούς τους άλλους”. Στην εκδήλωση ολοκλήρωσης της φετινής θεραπευτικής χρονιάς, στις 29 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ, οι θεραπευόμενοι μίλησαν για το προσωπικό ταξίδι επανένταξης μετά από μια επίκτητη εγκεφαλική βλάβη.

Η Υπεύθυνη της Μονάδας Δρ. Χρισταλένα Καττάμη αναφέρθηκε στην σιωπηλή επιδημία των επίκτητων εγκεφαλικών βλαβών και το πρωτοποριακό έργο της Μονάδας Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης που από το 2008 λειτουργεί στα πρότυπα του Langone ( RUSK) Institute, Rehabilitation Medicine, NYU Medical Center USA.

Η Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, Παιδονευρολόγος Δρ. Ελένη Ν. Σκουτέλη «υποκλίθηκε» στους θεραπευομένους και τους σημαντικούς τους άλλους για τα μαθήματα αυτογνωσίας, ψυχικής δύναμης και ανθεκτικότητας και συνεχάρη τους κλινικούς νευροψυχολόγους της Μονάδας.