Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της ΔΥΠΑ στην ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών

17.10.2023
Την Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών, επισκέφτηκε Αντιπροσωπεία της ΔΥΠΑ – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο Φορείς, με στόχο αφενός τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, και αφετέρου την αποτελεσματική ενημέρωση επιχειρήσεων και πολιτών για την καταπολέμηση του φαινομένου των διακρίσεων και την ανάπτυξη κουλτούρας ίσων ευκαιριών στους χώρους εργασίας.
Η σημαντική αυτή συνεργασία αποτελεί ορόσημο για την αναγνωρισιμότητα του πολυετούς έργου ζωής που προσφέρει καθημερινά η ΕΛΕΠΑΠ σε περισσότερα από 1.100 βρέφη, ενήλικες και παιδιά με αναπηρία πανελλαδικά.