Δημιουργία Πάρκου από τα Γενναία Παιδιά της Πρώιμης Παρέμβασης

24.01.2024

Τι καλύτερο από μάθηση, παιχνίδι και διασκέδαση! Και όλα αυτά δημιουργώντας ένα πάρκο. Οι εκπαιδευτικοί της Πρώιμης Παρέμβασης αλλά και του ΤΕΚΑΝ της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης είναι πιστοποιημένοι στο LEGO STEAM Park το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τη φυσική περιέργεια και την επιθυμία δημιουργίας των παιδιών, με διασκεδαστικό τρόπο.

Με κάθε τους ενασχόληση στο STEAM Park τα παιδιά κατανοούν όλο και περισσότερο πώς λειτουργούν μηχανισμοί του πραγματικού κόσμου όπως π.χ. τα γρανάζια, αλλά και έννοιες όπως κίνηση, μέτρηση κ.α. ενώ επιλύουν προβλήματα λειτουργώντας ομαδικά.

Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και να βελτιώνουν τις κινητικές τους δεξιότητες. Αντιλαμβάνονται καλύτερα τις χωρικές έννοιες και έρχονται σε επαφή με προμαθηματικες δεξιότητες. Μέσα από τη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλα παιδιά, αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και μαθαίνουν να εργάζονται σε ομαδικό πλαίσιο. Επιπλέον, το παιχνίδι ενθαρρύνει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους με διασκεδαστικό τρόπο.
Έτσι το παιχνίδι γίνεται σύμμαχος στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.
Το Lego Education STEAM Park προσφέρει ένα διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενισχύει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών.