Μαθήματα Γεωγραφίας για τα Γενναία Παιδιά του ΤΕΚΑΝ Θεσσαλονίκης

24.01.2024

Τα Γενναία Παιδιά του ΤΕΚΑΝ Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και έμαθαν τις ηπείρους, τις χώρες και τις σημαίες τους καθώς επίσης και την πρωτεύουσα της καθεμίας από αυτές.

Η θεματική ενότητα του μήνα είναι η Ασία και τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτές τους, μαθαίνουν για την κουλτούρα και τον πολιτισμό αυτής της μακρινής περιοχής του πλανήτη.