Η ΕΛΕΠΑΠ στην δημιουργία του σχεδίου Δράσης Family Centered ECI Greece

30.01.2024
Η ΕΛΕΠΑΠ συμμετείχε στην απολογιστική συνάντηση ECI Greece με θέμα «Ανοίγοντας το δρόμο για ένα ολιστικό, οικογενειοκεντρικό σύστημα Πρώιμης Παρέμβασης στην Ελλάδα».
Την ΕΛΕΠΑΠ εκπροσώπησε η Επιστημονική Διευθύντρια, Φυσίατρος Δρ. Μαρία Πυργελή.
Η ΕΛΕΠΑΠ έχει ενεργό συμμετοχή στη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης και στην πιλοτική εφαρμογή του έργου «Τεχνική Βοήθεια για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη οικογενειοκεντρικών υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης στην Ελλάδα» (Family Centered ECI Greece).
Το έργο υποστηρίζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, σε συνεργασία με το EASPD Brussels.