Εκπαίδευση Πυρασφάλειας πραγματοποιήθηκε στην ΕΛΕΠΑΠ Βόλου

14.02.2024
Την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 οι εργαζόμενοι της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου παρακολούθησαν την παρουσίαση Μέσων και Μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιπύραρχο κ. Νικόλαο Μολιό και τον Επιπύραρχο κ. Ιωάννη Τσιώμο για την εξαίρετο επαγγελματισμό τους και την εξαιρετική συνεργασία !