Επίσκεψη στην Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων

16.02.2024
Το Τμήμα Ενηλίκων της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, επισκέφθηκε την Γαλακτοκομική Σχολή του νομού.
Η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, διαθέτει μεγάλη παρακαταθήκη πληροφοριών για τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα της χώρας μας, τόσο μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις των διδασκόντων, όσο και από την πλούσια βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει σπάνια παλιά βιβλία αλλά και όλα σχεδόν τα σύγχρονα συγγράματα.
Τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ξενάγηση αλλά και την διαδικασία παραγωγής των τυριών, ενώ δοκίμασαν με ευχαρίστηση το ανθότυρο, το ταλαγάνι, τις κρέμες και τα φρέσκα παγωτά που ετοίμασαν ειδικά για εκείνα οι μαθητές της Γαλακτοκομικής Σχολής.