Η PRIORITY Quality Consultants στο πλευρό της ΕΛΕΠΑΠ Αθήνας

26.02.2024

Στην προσφορά εργαλείων και απαραίτητων υλικών για παρεμβάσεις της Ψυχολογικής Υπηρεσίας της ΕΛΕΠΑΠ, προχώρησε η συμβουλευτική εταιρεία PRIORITY Quality Consultants.
Οι άνθρωποι της PRIORITY, παρέδωσαν το πολύτιμο υλικό στην Διευθύντρια Μονάδας Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών, Δρ. Χρισταλένα Καττάμη.
Με τη βοήθεια των εργαλείων που μας εξασφάλισε η PRIORITY, θα ενισχυθεί το έργο των ψυχολογικών παρεμβάσεων, που στόχο έχουν την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την ενεργό συμμετοχή στη διήγηση με εναλλακτικούς τρόπους και τη συμπερίληψη των Γενναίων μας Παιδιών.