Ώρα παιχνιδιού για τα παιδιά της Πρώιμης Παρέμβασης

27.02.2024

Το συμβολικό παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά προσποιούνται ρόλους και καταστάσεις, παίζει σημαντικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Καλλιεργεί τη φαντασία, την δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων. Τα παιδιά, καθώς υποδύονται ρόλους και αναδιαμορφώνουν την πραγματικότητα, εξασκούν την κριτική σκέψη και την ικανότητα προσαρμογής σε νέες συνθήκες.