Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης, στηρίζουν έμπρακτα την ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

27.02.2024

Ευχαριστούμε για τη δωρεά τους που περιλάμβανε μεταξύ άλλων παιχνίδια, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές.

Η σταθερή παρουσία των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων με δράσεις και επισκέψεις στους χώρους της ΕΛΕΠΑΠ, αλλά και η οικονομική τους στήριξη, βοηθά τα παιδιά να κάνουν τα επόμενα βήματά τους.