Η Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ στο 35ο Συνέδριο Νευρολογίας

05.06.2024
Δυναμική η συμμετοχή της Μονάδας Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ στο 35ο Συνέδριο Νευρολογίας, που πραγματοποιήθηκε 31Μαίου – 2 Ιουνίου στη Ρόδο.
Παρουσιάστηκε η ολιστική παρέμβαση, σε περιστατικά με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια με διαταραχές λόγου, μνήμης, ημιανοψίας με στόχο την αποκατάσταση και την εργασιακή επανένταξη.
Την ΕΛΕΠΑΠ εκπροσώπησαν στο συνέδριο οι Νευροψυχολόγοι : Ο. Δήμος, Ε Σαλεπτσή, Α. Βαρότση, Ν.Μπουρσινού, Χ.Καττάμη .
Ακολουθούν οι ομιλίες:

Οι αρχές μάθησης ως κύριος προβλεπτικός παράγοντας στην αποκατάσταση λόγου μετά από ΑΕΕ, Ο. Δήμος, Ε Σαλεπτσή, Α. Βαρότση, Ν.Μπουρσινού, Χ.Καττάμη  

  • Αποκατάσταση της μνήμης και επανένταξη μετά από επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες μέσα από την παρουσίαση δύο περιστατικών: Προκλήσεις στη διαχείρισή τους. Ε. Σαλεπτσή Ο. Δήμος, Α. Βαρότση, Ν.Μπουρσινού, Χ.Καττάμη, Κ.Πόταγας 
  • Γνωστική αποκατάσταση και εργασιακή επανένταξη μετά από εμβολικό ΑΕΕ και συνεπακόλουθη ομώνυμη ημιανοψία  Κ. Βαρότση.  Ο. Δήμος, Ε Σαλεπτσή, Ν.Μπουρσινού, Χ.Καττάμη, Κ.Πόταγας 
  • Διαταραχές λόγου μετά από αιμοραγικό ΑΕΕ αριστερού κροταφικού λοβού: προσεγγίζονατς την αποκατάσταση λόγου ολιστικά. Ν. Μπουρσινού, Ο. Δήμος, Ε Σαλεπτσή, Ν.Μπουρσινού, Χ.Καττάμη.