Ευχαριστούμε!

 

Ευχαριστούμε θερμά, για την πολύτιμη συνεισφορά σας στο έργο μας!

 

Τα έσοδα από τη συμμετοχή σας, θα αξιοποιηθούν για την παροχή θεραπευτικών, παιδαγωγικών και ιατρικών προγραμμάτων στα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ με αναπηρία!

 

Με τη βοήθειά σας, τα παιδιά μας θα συνεχίσουν τα "Βήματα Ζωής" τους!