ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος

Λίλα Μπακατσέλου

Α’ Αντιπρόεδρος

Άννα Πάντου

Β’ Αντιπρόεδρος

Δάνος Ανανιάδης

Γραμματέας

Βίκυ Χαΐτογλου

Ταμίας

Άγγελος Καραγιάννης

Μέλη

Δημήτριος Μεταξιώτης

Ένη Πασσιά

Πέτρος Καργάκης

Κική Κουιμτζή

Αναπληρωματικά Μέλη

Αθανάσιος Τσαδήρας

Χρυσούλα Σιάτη