ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Θεραπευτικά Προγράμματα:

 

 

Άλλες Υπηρεσίες:

 

-> Ιατρεία

Με πρωταρχικό στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα παιδιά και τις οικογένειες τους, στην ΕΛΕΠΑΠ υπάρχουν τα ακόλουθα ιατρεία:

 • Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
 • Ορθοπαιδικό
 • Παιδιατρικό
 • Παιδοψυχιατρικό
 • Παιδονευρολογικό / αναπτυξιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Κοινωνική Υπηρεσία 
 • Ψυχολογική Υπηρεσία

Στο τμήμα της Ψυχολογικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται προγράμματα Ατομικής  Ψυχοθεραπείας, Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και Οικογενειακής Συμβουλευτικής/ Ψυχοθεραπείας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η ατομική ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές και συναισθηματικές δυσκολίες, στα πλαίσια όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασής του Ιδρύματος (τακτικό πρόγραμμα, ΤΕΚΑΝ και Πρώιμη Παρέμβαση)
  • Στόχος της είναι το παιδί/έφηβος να διαχειριστεί και να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τα συγκρουσιακά του θέματα καθώς και να ενισχυθούν η λειτουργικότητα και η ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

 

 • Στην ομαδική ψυχοθεραπεία υλοποιούνται ομάδες γονέων και ομάδες παιδιών/εφήβων.
  • Στόχος των ομάδων γονέων είναι η ενημέρωση, η υποστήριξη και ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου.
  • Στις ομάδες παιδιών/εφήβων στόχος είναι η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, η διαχείριση και η έκφραση συναισθημάτων και η υγιής ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

 

 • Η Οικογενειακή Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία είναι μια συνάντηση στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας και εφαρμόζεται στα πλαίσια όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασής του Ιδρύματος (τακτικό πρόγραμμα, ΤΕΚΑΝ και Πρώιμη Παρέμβαση).
  • Βασικός της στόχος είναι η κινητοποίηση των μελών της οικογένειας, ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων, των αντιλήψεων, των σχέσεων και η βελτίωση της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας

 

Ειδικά Τμήματα

Στην ΕΛΕΠΑΠ λειτουργεί Τμήμα Ολιστικής Θεραπευτικής Προσέγγισης Βρεφών υψηλού κινδύνου. Εντάσσονται βρέφη που έχουν κινητική καθυστέρηση, πρόωρα με μακρά νοσηλεία σε ΜΕΝΝ ή βρέφη που είναι σε υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν ποικίλα νευροαναπτυξιακά προβλήματα (ψυχοκινητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση κ.α.)

 

Τμήματα Κέντρου Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας
Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης

Σε άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, στελεχωμένο με υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης προσωπικό, το Κέντρο Πρώιμης Εκπαιδευτικής & Θεραπευτικής Παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης παρέχει ένα πρότυπο ολιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στην γνωστική ανάπτυξη, στη ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση και αποσκοπεί στη σχολική και κοινωνική ένταξη.

Οι θεραπευτικές/εκπαιδευτικές παρεμβάσεις οργανώνονται ανάλογα με τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες του κάθε παιδιού. Στα τακτικά διεπιστημονικά συμβούλια (που αποτελούνται από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, τους θεραπευτές, τους παιδαγωγούς, τους ψυχολόγους και κοινωνική λειτουργό) αξιολογείται η πορεία του κάθε παιδιού, τίθενται οι νέοι στόχοι  και  διαμορφώνονται τα ατομικά προγράμματα.

Ειδικοί παιδαγωγοί στελεχώνουν τις τάξεις εφαρμόζοντας ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής.

Παράλληλα έμφαση δίνεται στη στήριξη των οικογενειών με ατομική και ομαδική συμβουλευτική από την ψυχοκοινωνική υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια του ολοήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος γίνονται ατομικές φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, μουσικοθεραπείες, θεραπευτική κολύμβηση και διαθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Το Πρόγραμμα εμπλουτίζεται με:

- Θεραπείες snoezelen

- Θεραπείες Αισθητηριακής ολοκλήρωσης
- Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση
- Θεατρικό παιχνίδι

- Διαδραστικά προγράμματα για την κοινωνικοποίηση των παιδιών

Στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης λειτουργεί επίσης Πρότυπη Παιδική Χαρά. Ένας χώρος όπου τα παιδιά της Πρώιμης Παρέμβασης μπορούν να κάνουν με ασφάλεια κούνια, τσουλήθρα, μίνι καρουσέλ και τραμπάλα, απολαμβάνοντας τη χαρά του παιχνιδιού, ενισχύοντας παράλληλα την εκπαιδευτική και θεραπευτική εξέλιξη τους.

Δεκτά γίνονται μωρά και παιδιά έως 7 ετών με αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες, όπως στην κίνηση, στη μάθηση, στον λόγο και τη νοητική ανάπτυξη καθώς και παιδιά με ψυχοκινητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, ή παθολογικές καταστάσεις από πάσης φύσεως βλάβες του εγκεφάλου που δημιουργούν κινητικά προβλήματα.

Η φοίτηση των παιδιών στο πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ  είναι ισότιμη με την φοίτηση σε οποιαδήποτε μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής (Ν.3699/08, άρθρο 32).

Λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 8:00 έως τις 16:00. Τα παιδιά μεταφέρονται με ειδικά διαμορφωμένα σχολικά οχήματα.

Τμήμα Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής

Το Τμήμα Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής είναι μια από τις δομές που ανέπτυξε η ΕΛΕΠΑΠ για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία, ώστε να οργανώνουν τον τρόπο ζωής τους σύμφωνα με την προσωπική τους επιθυμία, να ζουν με ποιότητα και αυτοεκτίμηση, να καταλαμβάνουν ισότιμες θέσεις στην καθημερινή διαβίωση και να εργάζονται. Το τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση, συμβουλευτική υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση εφήβων και ενηλίκων με αναπηρία.
Οι συμμετέχοντες απασχολούνται καθημερινά σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής και επιπλέον συμμετέχουν σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται έξω από το χώρο του Κέντρου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλαισιώνεται με υψηλού επιπέδου θεραπευτικές συνεδρίες Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Ψυχολογικής υποστήριξης και με Ομάδες γονέων.